Privacy & Cookie Policy

Download Tunes verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Indien u als consument gebruikmaakt van onze dienstverlening kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • E-mailadres
  • Betaalgegevens (zoals bankrekeningnummer)
  • IP-adres
  • Alle overige gegevens die u in het contact met ons actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

Cookies op onze websites

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u een website bezoekt. Wij maken op onze website alleen gebruik van cookies die niet tot een persoon herleidbaar zijn. Dit kunnen zijn:

  • Functionele cookies: deze zorgen ervoor dat de website werkt.
  • Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat wij beter inzicht krijgen in of de website op alle onderdelen goed werkt. Zo houden ze kliks bij en hoe lang u op bepaalde pagina’s blijft.

Met welk doel verwerken we persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens niet om andere redenen dan het kunnen verwerken van een geplaatste bestelling en de eventuele daaruit voortvloeiende dienstverlening (zoals bij een klacht), tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming van de betrokkene is verkregen of vanuit wet- en/of regelgeving wordt vereist.

Hoe komen wij aan de persoonsgegevens?

U verstrekt ons uw persoonsgegevens zelf door het plaatsen van uw bestelling en/of in nader telefonisch of schriftelijk contact met ons.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren gegevens niet langer dan voor de dienstverlening of vanuit de wet noodzakelijk is.

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor diegenen die dit in de uitoefening van hun functie nodig hebben. De systemen zijn hiertoe beveiligd met inlogcodes en er is een gedragscode waarin aan de medewerkers wordt opgelegd hoe zij met persoonsgegevens om gaan. Ook zorgen wij ervoor dat onze systemen zo goed mogelijk beschermd zijn tegen inbreuk van buitenaf.

Delen wij persoonsgegevens met derden?

Uw betaalgegevens en e-mailadres worden verstrekt aan onze betalingspartij Mollie. Op de verwerking van deze gegevens is hun eigen privacy verklaring van toepassing.

Wij delen de gegevens uit ons contactformulier met Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited). Google reCAPTCHA is een spambeschermingsdienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Het gebruik van reCAPTCHA is onderworpen aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van Google. Verwerkte Persoonsgegevens: antwoorden op vragen; bewegingssensor-events; Gebruiksgegevens; klikken; muisbewegingen; scroll-positie; toetsenbord-events; touch-events; Tracker. Verwerkingslocatie: Ierland

Wij delen uw persoonsgegevens verder niet met derden tenzij dit wettelijk verplicht is of, in incidentele gevallen, noodzakelijk is voor de dienstverlening (bijvoorbeeld bij de afhandeling van een klacht).

Welke rechten heeft de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien, aan te vullen, te corrigeren, te beperken of te verwijderen voor zover dit niet in strijd is met regel- en wetgeving waaraan wij dienen te voldoen. Verzoeken hiertoe kunnen worden ingediend via privacy@downloadtunes.nl. Binnen 1 maand na ontvangst hoort u of dit verzoek kan worden ingewilligd. Omdat het belangrijk is dat wij weten dat het verzoek daadwerkelijk van u komt, kunnen wij alleen verzoeken in behandeling nemen als er een kopie van het identiteitsbewijs is meegezonden. U mag hierop uw foto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en uw burgerservicenummer zwart maken. Deze hebben we niet nodig.

Wat als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Graag horen wij het van u als u het ergens niet mee eens bent. U kunt ons hier altijd over bellen of mailen. U heeft ook het recht om hiervan melding te doen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Zie daarvoor https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Hier kunt u ook terecht als u het niet eens bent met onze reactie op uw verzoek op inzage, aanvulling, correctie, beperking of verwijdering.

Wijziging privacy & cookie policy

Wij proberen u altijd zo goed en zo actueel mogelijk te informeren over hoe wij met uw persoonsgegeven omgaan. De privacy & cookie policy zal daarom steeds aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen worden aangepast. Check af en toe of er iets gewijzigd is.

Algemene vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op via de contactopties op deze website.